Основні цілі та задачі НКП

Організація інформаційної та рекламної діяльності щодо можливості участі в програмі «Горизонт 2020» – інформаційних днів, семінарів, конференцій, інформаційних бюлетенів, веб-сайтів тощо.


Надання інформації про інші європейські програми у сфері наукових досліджень та інновацій – COSME, Eureka, COST.


Надання допомоги дослідникам і організаціям України з метою розширення їх участі в програмі Горизонт 2020.


Надання допомоги з пошуку партнерів і створення консорціумів.


Консультування з питань адміністративних процедур і правил (роль, права та обов’язки учасників консорціуму, витрати, етичні норми і принципи ).


Консультування українських учасників програми «Горизонт 2020» щодо створення відповідного управління і правових структур у проектах з великими бюджетами та/або великою кількістю учасників.


Пояснення обсягу і порядку фінансування схем, які будуть використовуватися в програмі «Горизонт 2020».


Організація курсів та тренінгів за програмою «Горизонт 2020».


Організація курсів та навчальних семінарів для конкретних цільових груп (університети, бізнес-організації, жінки в науці і т.ін.) або за конкретними темами (правові аспекти, умови участі, дослідження та інновації, які охоплюються кількома конкретними тематиками і програмами, фінансові правила і т.ін.).


Підтримка зв’язку з іншими НКП в Україні та НКП інших країн, а також з відповідними службами Європейської Комісії з будь-яких питань участі в програмі «Горизонт 2020».


Моніторинг участі українських в програмі «Горизонт 2020» та інших європейських програмах.

Air Jordan size