Триває прийом заявок на участь у конкурсі інноваційних науково-дослідних та дослідно-конструкторських проєктів в галузі мобільних технологій в охороні здоров’я (mHealth)

Хто є організатором конкурсу?
Проведенням конкурсу керує Міжнародний центр Фогарті (Fogarty International Center) у партнерстві з низкою інших підрозділів Національного інституту охорони здоров’я США (NIH).

Яку мету ставлять перед собою організатори конкурсу?
Метою конкурсу є підтримка мультидисциплінарних науково-дослідних та дослідно-конструкторських проєктів, що спрямовані на вивчення можливостей розробки інноваційних інструментів із використанням мобільних технологій в галузі охорони здоров’я (mHealth), а також аналіз доцільності та ефективності використання таких інструментів у країнах з низьким та середнім рівнем доходу. Це має призвести до стимулювання інноваційної діяльності в галузі клінічної та громадської практики охорони здоров’я та розвитку доказової бази для використання технологій mHealth у країнах з низьким та середнім рівнем доходу, що, в свою чергу, стане поштовхом до зміцнення світового науково-дослідного потенціалу та вирішення глобальних проблем в сфері охорони здоров’я.

Хто може взяти участь у конкурсі?
Проєктні заявки повинні подаватися від імені щонайменше двох партнерських організацій, а саме:

 • щонайменше однієї юридичної особи, що зареєстрована в США (нею може бути державний або приватний заклад вищої освіти, некомерційна організація, підприємство, орган державної, регіональної або місцевої влади та ін.);
 • щонайменше однієї юридичної особи, що зареєстрована в країні, яка відноситься до категорії країн з низьким та середнім рівнем доходу (до цієї категорії відноситься і Україна): це повинен бути заклад вищої освіти або некомерційна організація.

Які проєкти можуть отримати гранти?
В рамках цього конкурсу фінансування можуть отримати інноваційні, мультидисциплінарні проєкти, що відносяться до галузі mHealth, тобто є спрямованими на покращення практик громадської охорони здоров’я, надання медичних послуг та/або проведення наукових досліджень в галузі охорони здоров’я шляхом використання мобільних та бездротових пристроїв (мобільних телефонів, планшетів тощо). Проєкти мають бути пов’язані з розробкою нових або вдосконаленням існуючих технологій mHealth у вигляді апаратного та/або програмного забезпечення.

Перелік конкретних цілей та завдань, яким можуть бути присвячені проєкти, відповідає дослідницьким інтересам кожного з підрозділів Національного інституту охорони здоров’я США, що беруть участь у організації конкурсу, та є наведений у буклеті NIH. Серед можливих завдань зокрема можна виділити такі (список не є вичерпним):

1. Національний інститут раку (NCI):

 • розроблення та оцінка мобільних додатків для сприяння припиненню куріння, просування практики регулярних фізичних навантажень та здорового харчування;
 • розроблення мобільних додатків, включаючи освітні ігри, для підвищення обізнаності суспільства щодо профілактики та лікування ракових захворювань;
 • створення комунікаційних мереж для забезпечення можливості безпечного спілкування та взаємної підтримки серед хворих на рак та осіб, що успішно пройшли лікування;

2. Національний інститут біомедичної візуалізації та біоінженерії (NIBIB):

 • розроблення та тестування інтегрованих, портативних технологій візуалізації для моніторингу стану здоров’я та як складової частини діагностики та лікування;
 • розроблення програмних та апаратних засобів із широким застосуванням для досліджень в галузі телемедицини;
 • розроблення та тестування інструментів для покращення можливостей візуалізації та психофізичного розуміння громадянами складної медичної інформації через мобільні пристрої з урахуванням місцевого культурного контексту;

3. Національний інститут дитячого здоров’я та розвитку людини (NICHD):

 • використання технологій mHealth для оптимізації управління народжуваністю;
 • використання технологій mHealth для поліпшення ефективності охорони здоров’я породіль та немовлят із урахуванням характерних для даного геополітичного регіону основних чинників смертності та захворюваності під час пологів та протягом першої доби післяродового періоду;
 • використання технологій mHealth для задоволення потреб дітей, що пережили або переживають такі травматичні події, як техногенні або природні катастрофи та війна;

4. Національний інститут слуху і розладів комунікації (NIDCD):

 • розроблення мобільних додатків для скринінгу слуху у новонароджених та раннього розпізнавання голосових та мовленнєвих розладів;
 • розроблення технологій mHealth, що спрямовані на розширення можливостей використання альтернативної та доповненої комунікації для осіб, що не розмовляють;
 • розроблення технологій mHealth, що сприяють підвищенню доступності (в тому числі, цінової) слухової медичної допомоги;

5. Національний інститут психічного здоров’я (NIMH):

 • розроблення технологій mHealth, що спрямовані на вдосконалення практик скринінгу, оцінки, лікування та управління коморбідними психічними розладами та хронічними хворобами;
 • розроблення технологій mHealth для надання ефективної психологічної допомоги пацієнтам з низьким рівнем грамотності;
 • розроблення технологій mHealth, що спрямовані на використання соціальних медіа для поширення навичок самопілкування та взаємопідтримки, пов’язаних із психічним здоров’ям, серед вразливих груп населення;
 • 6. Національний інститут неврологічних розладів та інсульту (NINDS):

  • розроблення технологій mHealth для покращення віддаленого догляду за пацієнтами та моніторингу хронічних неврологічних станів у сільських та/або міських умовах;
  • використання технологій mHealth для підвищення обізнаності серед пацієнтів та вдосконалення навчальних практик для медичного персоналу у питаннях, що стосуються неврологічних розладів;
  • впровадження або вдосконалення систем збору даних, стандартизації та звітності про пацієнтів із неврологічними розладами та учасників клінічних досліджень в галузі неврології.

  Всі проєктні заявки повинні містити опис двох фаз плану реалізації проєкту: фази R21 (розроблення технології та техніко-економічне обґрунтування) та фази R33 (валідація технології, більш масштабне техніко-економічне обґрунтування та дослідження ефективності).

  Яку підтримку буде надано переможцям конкурсу?
  Проєкти, які успішно пройдуть конкурсний відбір, отримають фінансування у розмірі до $125.00/рік на реалізацію першої фази (R21) проєкту, яка може тривати до 2 років. За умови досягнення очікуваних результатів проєкту та наявності відповідних коштів у бюджеті NIH на момент завершення фази R21, проєкти зможуть отримати додаткове фінансування у розмірі до $200.00/рік на реалізацію другої фази (R33), максимальна тривалість якої становить 3 роки.

  Як взяти участь у конкурсі?
  Проєктні заявки подаються електронним шляхом через портал державних грантів США grants.gov (посилання на сторінку NIH, де наведені детальні інструкції щодо подання заявки). Пакет документів містить такі компоненти:

  1. Лист про наміри, підписаний партнерськими організаціями, що братимуть участь в конкурсі (letter of intent) – необов’язково;
  2. Форма SF-424, що містить інформацію про партнерські організації та їхніх представників-виконавців проєкту, а також детальний план проєкту, опис методології, кошторис тощо.

  Коли закінчується термін подання заявок?
  Заявки приймаються до 24 вересня 2020 року. Лист про наміри (за бажанням) партнерські організації можуть надіслати до 24 серпня 2020 року.

  Де можна ознайомитись з умовами участі у конкурсі?
  З загальним описом конкурсу можна ознайомитись на сайті Міжнародного центру Фогарті. Детальні умови наведені у офіційному буклеті конкурсу на порталі grants.gov.

  Вам також має сподобатись...

  error

  Вам сподобалось? Поділіться з друзями :)