Триває конкурс проєктів «Зменшення дефіциту енергоресурсів домашніх господарств»

Назва конкурсу Mitigating household energy poverty
Зменшення дефіциту енергоресурсів домашніх господарств
Ідентифікаційний код конкурсу LC-SC3-EC-2-2018-2019-2020
Розділ робочої програми Безпечна, чиста та ефективна енергетика
Тематичний напрям Побудова низьковуглецевого, стійкого до кліматичних змін майбутнього
Тип дій Проєкти з координації та підтримки (CSA)
Схема подачі і розгляду проєктних заявок в один етап
Кінцевий термін подання заявок 10 вересня 2020 р., 18:00 за українським часом
Бюджет конкурсу Бюджет для реалізації одного проєкту складає 1-2 млн. Євро
Вимоги до учасників конкурсу Заявку можуть спільно подати щонайменше три незалежні одна від одної організації (юридичні особи), кожна з яких є представником різних країн ЄС або асоційованих країн (включаючи Україну)

Опис проблематики:
Європейські домогосподарства продовжують витрачати все більшу частку доходу на енергію, що веде до зростання рівня дефіциту енергоресурсів та негативно впливає на умови життя та здоров’я. Останні оцінки свідчать, що понад 50 мільйонів європейців постраждали від дефіциту енергоресурсів [посилання]. Хоча причина цього явища в основному полягає у низьких доходах та низькій тепловій ефективності будівель, заходи щодо підвищення енергоефективності на рівні домогосподарств та зростання рівня використання відновлюваної енергії є ключовими інструментами подолання дефіциту енергоресурсів та можуть призвести до економії енергії, що спричинить зниження витрат на пальне та покращення умов життя. Ця проблема частково ускладнюється відсутністю знань про те, як визначити домогосподарства з дефіцитом енергоресурсів.

У цьому сенсі роль місцевих та національних органів влади, відповідних мереж та ініціатив [посилання] і наявність схем підтримки є важливою для забезпечення сталості та більш широкого впровадження заходів.

Схеми зобов’язань з енергоефективності [посилання] можуть використовуватися також для просування соціальних цілей, таких як подолання дефіциту енергоресурсів. Зацікавлені сторони (комунальні підприємства) потенційно мають у своєму розпорядженні необхідні дані та засоби для виявлення дефіциту енергоресурсів серед споживачів і його ефективного подолання, виконуючи таким чином зобов’язання з енергоефективності. Розвиток потенціалу зацікавлених сторін є необхідним для поширення таких схем по всьому ЄС.

Процеси оцінювання та сертифікати повинні стати більш надійними, зручними для користувача, ефективними з економічної точки зору, мати високу співставну якість та відповідати законодавству ЄС, щоб заручитися підтримкою на ринку та збільшити інвестиції в енергоефективні будівлі. Вони повинні все більше відображати розумну (smart) спрямованість будівель та споруд і водночас сприяти зближенню якості та надійності Сертифікатів енергоефективності (Energy Performance Certificates – EPCs) у Європі. Методології енергоефективності в будівлях мають забезпечувати технологічно нейтральний підхід, бути представленими прозоро, з використанням міжнародних та європейських стандартів, зокрема стандартів ISO/CEN, розроблених з огляду на мандат Комісії M/480 [посилання], який спрямований на уможливлення представлення національного та регіонального вибору на порівняльній основі.

Схеми оцінювання енергоефективності будівель та споруд нового покоління будуть враховувати їх комплексність та економічну вигідність за кількома додатковими критеріями: характеристики контуру будівлі по її зовнішніх габаритах, ефективність системи та розумна (smart) готовність (тобто здатність будівель до здійснення розумного їх моніторингу та контролю, уможливлення застосування стратегій управління попитом). Оцінка повинна базуватися на узгодженому списку параметрів/індикаторів, таких як, наприклад, розраховане щорічне кінцеве споживання енергії, частка використовності відновлюваної енергії, кінцеве споживання енергії та енерговитрати в минулі періоди (з урахуванням клімату), рівні комфортності та рівень розумності. Методи оцінювання мають враховувати вихідні параметри ефективності (фактичні виміряні дані), використовуючи доступні дані та збільшуючи їх кількість, послуговуючись інформацією щодо енергоспоживання та енерговитрат будівель і споруд з датчиків, розумних лічильників, підключених пристроїв тощо. Ці нові схеми мають позитивно впливати на підвищення ефективності сертифікатів, демонструючи, як їх можна підсилити, модернізувати і найкращим чином поєднати з інтегрованими національними/регіональними схемами сертифікації для сприяння перевірці відповідності та ефективності фінансового забезпечення.

Галузь дослідження:
Дії повинні сприяти активному скороченню дефіциту енергоресурсів, розвитку кращого розуміння типів і потреб домогосподарств з дефіцитом енергоресурсів, способів їх виявлення з урахуванням гендерних відмінностей, де це є доречним, спираючись на будь-які існуючі ініціативи, як, наприклад, Європейського органу з нагляду за дефіцитом енергоресурсів (European Energy Poverty Observatory).

Пропозиції повинні вирішувати хоча б одне з наступних питань:

  • сприяння зміні поведінки та впровадженню низьковитратних заходів з підвищення енергоефективності, призначених для домогосподарств з дефіцитом енергоресурсів (наприклад, надання інформації та консультацій, послуг з підвищення енергоефективності, таких як перевірка проєкту або оптимізація існуючих систем будівельних технологій; застосування пристроїв та систем енергоефективності, таких як освітлення з низьким рівнем енергоспоживання);
  • підтримка створення схем фінансової та не фінансової підтримки енергоефективності та/або незначних за обсягом інвестицій у відновлювані джерела енергії для домогосподарств з дефіцитом енергоресурсів. Ці дії мають бути інтегровані в структурні рамки та заходи, які включають місцеві, регіональні та національні органи влади та/або мережі, такі як Угода мерів, та підвищити їх цінність;
  • розробка, тестування та поширення інноваційних схем для інвестицій в енергоефективність/відновлювані джерела енергії, запровадженими комунальними підприємствами або іншими зацікавленими сторонами відповідно до статті 7.

Європейська Комісія вважає, що пропозиції, запит на фінансування яких від ЄС сягає від 1 до 2 млн. євро, дозволять належним чином вирішити цю конкретну проблему. Тим не менш, це не виключає можливості для подання та відбору проєктних пропозицій, сума на покриття витрат яких відрізняється від зазначеної.
Запропоновані дії рекомендується формувати з урахуванням накопиченого досвіду інших відповідних проєктів і програм.

Очікувані результати:
Очікується, що до пропозицій будуть внесені, з урахуванням масштабів, зазначені нижче види діяльності з використанням, де це можливо, кількісних показників та цільових груп:

  • показники первинного заощадження енергії, які можуть бути досягнуті завдяки реалізації проєкту (у ГВт/рік);
  • обсяг інвестицій, які можуть бути залучені у галузь сталої енергетики (у млн. євро);
  • внесок у розробку концепції та розвиток найкращих практик запровадження методів подолання дефіциту енергоресурсів;
  • схеми підтримки, створені для енергоефективності та/або невеликих за обсягом інвестицій у відновлювану енергетику, які будуть продовжуватися після завершення періоду підтримки з боку ЄС;
  • залучення щонайменше 5000 споживачів на мільйон євро фінансування ЄС.

Додаткові позитивні результати:

  • показники зменшення обсягу викидів двооксиду вуглецю (у тCO2-екв./рік) та/або речовин, що забруднюють повітря (у кг/рік), які можуть бути досягнуті завдяки реалізації проєкту.

Вам також має сподобатись...

error

Вам сподобалось? Поділіться з друзями :)