Нормативні документи

Правові основи

Діяльність Національного Контактного Пункту при Національному технічному університеті «КПІ» програми ЄС Горизонт 2020 за тематичними напрямами «Інформаційні та комунікаційні технології» і «Клімат та ефективність використання ресурсів, включаючи сировинні матеріали» регламентується трьома основними документами:

  1. Наказом №1802 Міністерства освіти і науки України від 20 грудня 2013 року “Про створення Національних Контактних Пунктів“, в якому затверджено перелік Національних Контактних Пунктів Рамкової Програми ЄС з досліджень та інновацій Горизонт 2020, вищих навчальних закладів, на базі яких визначено їх функціонування та відповідальних осіб.

  2. Наказом №2-307 Національного технічного університету України «КПІ» від 02 вересня 2014 року “Щодо створення на базі НТУУ «КПІ» Національного контактного пункту Рамкової Програми Європейського Союзу “Горизонт 2020” за тематичними напрямами «Інформаційні та комунікаційні технології» і «Клімат та ефективність використання ресурсів, включаючи сировинні матеріали». Цим наказом створено Національний Контактний Пункт за вказаними тематичними напрямами в структурі Департаменту міжнародного співробітництва НТУУ «КПІ», та призначено його керівником професора С.М. Шукаєва.

  3. Положенням про Національний контактний пункт рамкової програми ЄС з досліджень та інновацій «Горизонт 2020» Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут».

Women’s Fashion kids