Триває конкурс проєктів «Агрегація – сприяння розвитку проєкту»

Назва конкурсу Aggregation – Project Development Assistance
Агрегація – сприяння розвитку проєкту
Ідентифікаційний код конкурсу LC-SC3-B4E-13-2020
Розділ робочої програми Безпечна, чиста та ефективна енергетика
Тематичний напрям Побудова низьковуглецевого, стійкого до кліматичних змін майбутнього
Тип дій Проєкти з координації та підтримки (CSA)
Схема подачі і розгляду проєктних заявок в один етап
Кінцевий термін подання заявок 10 вересня 2020 р., 18:00 за українським часом
Бюджет конкурсу Бюджет для реалізації одного проєкту складає 0,5-1,5 млн. Євро
Вимоги до учасників конкурсу Заявку можуть спільно подати щонайменше три незалежні одна від одної організації (юридичні особи), кожна з яких є представником різних країн ЄС або асоційованих країн (включаючи Україну)

Опис проблематики:
Інвестори та кредитори потребують більше довіряти інвестиційним проєктам, пов’язаним з енергоефективністю, які все ще сприймаються як ризиковані та фрагментарні. Європейська додана вартість може бути реалізована, зокрема, в тих випадках, коли проєкти, запропоновані для ринку інновацій об’єднуються (стосується як агрегації проєктів, так і рішень щодо фінансування), мінімізують витрати на трансакційні операції та залучають фінанси приватного сектору. Реалізація європейської доданої вартості можлива за умови, коли проєкти вочевидь усувають правові, адміністративні та інші ринкові бар’єри для впровадження широкомасштабних схем інвестицій в сталу енергетику.

Галузь дослідження:
Допомога в розвитку проєкту (Project Development Assistance – PDA) буде надаватися державним та приватним організаціям, які сприяють впровадженню результатів проєктної діяльності, – таким як державні органи або їх об’єднання, державні та приватні оператори, інфраструктурні оператори, компанії з енергетичного обслуговування, торгівельні мережі, власники значної кількості об’єктів нерухомості та сфери послуг / промисловості. Дії будуть сприяти формуванню технічної, економічної і юридичної експертизи, необхідної для розробки проєкту, і призведуть до запуску конкретних інвестицій, які є кінцевою метою і результатом проєкту.

Пропозиції повинні вирішувати хоча б одне з наступних питань:

 • істотне зниження споживання енергії на опалення / охолодження і електроенергії у вже існуючих громадських та приватних будівлях, включаючи соціальне житло;
 • енергоефективність промисловості та сфери послуг;
 • міський транспорт і мобільність, до прикладу – інтеграція та інноваційні рішення використання альтернативних видів палива для міської мобільності, більш високі показники енергоефективності міського транспорту і мобільності, включаючи парк громадського транспорту, пасажирську і вантажну логістику;
 • енергоефективність в існуючих інфраструктурах, таких як вуличне освітлення, центральне опалення / охолодження, послуги водопостачання та водовідведення.

Запропоновані інвестиції мають запрацювати до періоду завершення запровадження проєктних пропозицій, – це означає, що проєкти повинні призвести до підписання контрактів для інвестицій в сталу енергетику, наприклад – будівельні роботи, договори енергоефективності, договори “під ключ”.

Хоча пропозиції можуть стосуватися інвестицій у розподілені, маломасштабні відновлювані джерела енергії у поєднанні з енергоефективністю, основна увага має бути зосереджена на освоєнні невикористаних потенціалів високої енергоефективності.

Пропозиції повинні мати такі ключові особливості:

 • показовий / демонстраційний вимір намірів скорочення споживання енергії та / або розмір очікуваних інвестицій;
 • забезпечення організаційних інновацій в галузі фінансової інженерії, наприклад, схеми позабюджетного фінансування, гарантійні фонди або фонди боргової торгівлі (факторингу) та / або в мобілізації інвестиційної програми, наприклад об’єднання або залучення зацікавлених сторін;
 • демонстрація високого ступеню повторюваності (реплікації), та чіткий план дій для обміну досвідом і результатами з потенційними реплікаторами по всій Європі;
 • використання досвіду попередніх проєктів PDA [посилання].

Ця схема фінансування PDA орієнтована на інвестиції в малу і середню енергетику в розмірі від 7,5 до 50 мільйонів євро. Для значних за обсягом інвестицій фінансове покриття здійснюється коштом ELENA [посилання].

Європейська Комісія вважає, що пропозиції, які вимагають внеску від ЄС у розмірі від 0,5 до 1,5 млн. євро, дозволять належним чином вирішити цю конкретну проблему. Тим не менш, це не виключає подання та відбору проєктних пропозицій, сума на покриття витрат яких відрізняється від зазначеної.

Очікувані результати:

 • реалізація низки інвестиційних проєктів у галузі сталої енергетики та інноваційних рішень та / або схем фінансування;
 • кожен мільйон євро підтримки Horizon 2020 має стати генератором для формування інвестиційної активності в сталу енергетику обсягом не менше 15 мільйонів євро;
 • економія первинної енергії, виробництво відновлюваної енергії та інвестиції у сталу енергетику мають стати спонукальними для започаткування ініційованих проєктом пропозицій в країнах – учасницях проєкту (відповідно у ГВт/годину за рік та в млн. євро інвестицій);
 • демонстрація інноваційних та повторюваних фінансових рішень щодо інвестицій, документування зворотного зв’язку / сприйняття пропозицій від потенційних реплікаторів.

Додаткові позитивні результати:

 • зниження викидів парникових газів (у тонах еквіваленту CO2 на рік) та / або забруднювачів повітря (у кг / рік), які уможливлені реалізацією проєкту.
Please follow and like us:

Вам також має сподобатись...

Вам сподобалось? Поділіться з друзями :)